Weekbrief 20 maart 202

De WereldwijzerDe school

We zijn met z’n allen in een onwerkelijke situatie beland. Zondagavond was voor iedereen één om niet te vergeten!

Maandag geen kinderen meer op de kinderopvang en in het onderwijs. Noodopvang bieden voor ouders met vitale beroepen en afstandsonderwijs bieden aan de kinderen van 4-12 jaar.

Het is een hele uitdaging, voor de kinderen, de ouders en de medewerkers van het kindcentrum.

Noodopvang

De noodopvang is opgestart voor de ouders met vitale beroepen. Dit betekent dat we de kinderen opvangen, het is geen opvang zoals in de normale situatie! De ouders die hier gebruik van mogen maken, zorgen zelf voor eten/drinken en evt. luiers. Wij kunnen in deze tijden niet op de leveranciers rekenen. De kinderen zijn niet langer dan nodig op locatie. Bij binnenkomst vult u steeds een lijst in met de noodzakelijke gegevens. U mag niet verder dan de tussendeur. We gebruiken voor de noodopvang de deur bij de opvang.

Afstandsonderwijs

Vanaf maandag zijn alle medewerkers van het onderwijs hard bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Dinsdag hebben de ouders hiervoor de informatie gekregen en konden we aan de slag, dachten we! Er waren vele storingen door overbelasting van de verschillende systemen. Dat was frustrerend voor iedereen. Inmiddels zijn de storingen verholpen en kunnen de meeste kinderen aan de slag. Vandaag hebben veel collega’s met veel kinderen contact gehad. Bent u nog niet gebeld of was u niet bereikbaar, de leerkrachten maken dinsdag weer een belrondje met wat kinderen.

Medewerkers opvang en onderwijs

Het is voor de medewerkers op dit moment niet altijd makkelijk, er wordt veel van hen gevraagd. En wat doen ze het goed!

Ik wil u erop wijzen dat ook onze medewerkers zich aan de protocollen moeten houden. Dat betekent dat er veel medewerkers thuis zijn/waren met milde klachten en niet op het werk. Thuiswerk is ook voor hen van toepassing.  Dit betekent ook dat niet altijd iedereen op de locatie zal zijn. We benadrukken mede daarom dat het echt de bedoeling is dat het werk digitaal gemaakt wordt!

Zorgen voor elkaar

Wij vragen u de kinderen niet de hele dag achter de computer te zetten, dat hoeft echt niet. Zorg voor een vast dagritme voor de kinderen, en voor uzelf waarin verschillende activiteiten gedaan worden. Dat helpt.

De medewerkers van het kindcentrum mogen alleen op hun werkdagen en onder werktijden de werkemail gebruiken. Zij hebben ook hun rust nodig, en ze hebben een privéleven. Ze hebben een hectische week achter de rug, laten we met elkaar zuinig op hen zijn!

Met vriendelijke groet

Team IKC De Wereldwijzer