Uitdagingen rondom coronavirus

De WereldwijzerDe school

Vlaardingen, 13 maart 2020

Betreft: Uitdagingen rondom coronavirus

Beste ouders en verzorgers,

Gisteren zijn er nieuwe updates van het RIVM geweest en een persconferentie van onze premier Rutte rond het coronavirus. Daarin heeft hij aangekondigd dat de scholen de komende tijd open blijven, maar dat personeel en kinderen met klachten thuis moeten blijven. Wij proberen dit te vertalen naar de dagelijkse praktijk op de locaties van Wijzer. Dit betekent dat we er alles aan doen om de opvang- en onderwijslocaties open te houden. We proberen alle creatieve mogelijkheden aan te wenden. We kunnen niet uitsluiten dat er groepen naar huis worden gestuurd en rekenen dan op uw begrip.

De eerder gecommuniceerde afspraken blijven van kracht: • Was de handen vaak met water en zeep. Minimaal 30 seconden. • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg. • Wij geven elkaar geen hand en houden afstand.

Als aanvullende maatregel adviseert het RIVM in alle gevallen thuis te blijven wanneer je (milde) verkoudheidsklachten hebt, zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden. Bij deze klachten willen wij u vragen uw kind thuis te houden. Informeer uw locatie hierover en bel met de huisarts als de klachten erger worden. Wij willen u dringend vragen uw kind(eren) op tijd en bij zowel onderwijs als de opvang (indien van toepassing) af te melden op de gebruikelijke wijze. Hierdoor kunnen we de begeleiding dagelijks goed af te stemmen.

We vragen u zoveel mogelijk de kind(eren) zelfstandig naar binnen te laten gaan of zo kort mogelijk in de locatie te blijven. Wij zullen zo min mogelijk externen binnen onze locatie uitnodigen en een aantal activiteiten tijdelijk stopzetten waarbij wij gebruik maken van mensen buiten de locatie. Daarover wordt u door de locatie geïnformeerd. Wel zullen we onze stagiaires en vrijwilligers nodig hebben om de groepen te blijven bemannen. In de komende dagen kan de situatie veranderen. We vragen u de berichtgeving goed te blijven volgen. Wij verwijzen u voor algemene informatie naar de Rijksoverheid en het RIVM.

Meer informatie over het coronavirus Wij houden de lokale, regionale en landelijke berichtgeving goed in de gaten. Op onze website communiceren we daar ook over. Als er nieuwe situaties ontstaan waarmee wij rekening moet houden, dan zullen wij hiernaar handelen en u daarvan op de hoogte stellen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande maatregelen zijn, dan informeren wij u daar zo snel mogelijk over.

Juliet van der Lugt Voorzitter College van Bestuur

Wijzer in Opvang & Onderwijs Bezoekadres:                                                                                           Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen

T 010 – 591 05 81 E        info@wijzer.nu W www.wijzer.nu