De schooltijden zijn:
Maandag 08.45 – 15.00 uur
Dinsdag 08.45 – 15.00 uur
Woensdag 08.45 – 12.15 uur
Donderdag 08.45 – 15.00 uur
Vrijdag 08.45 – 15.00 uur
De deuren gaan om 8.30 uur open, dan kunt u uw kind(eren) binnen brengen, de pedagogisch medewerkster/leerkracht is in de groep om u te verwelkomen.

In het onderwijs blijven de kinderen over. Wij hanteren een continurooster.
De ouders zorgen voor schoollunches. De medewerkers zorgen voor de begeleiding.
Het overblijven is gratis!
De pauzes vinden, afwisselend, plaats tussen 12.00-13.00 uur (30 minuten per groep).