Binnen het onderwijs werken we met een basisleerkracht, deze is de hoofdverantwoordelijke voor de groep. Het werken met leerlijnen en groepsdoorbroeken activiteiten zorgt ervoor dat uw kind ook met andere medewerkers binnen de bouw werkt.

Groepsleerkrachten

 

groep 1/2a
De voetballers

Hassane Yaghfouri


groep 1/2b
De handballers

Annick Hanekroot
groep 3
De sprinters

Sultan Karatas
groep 4
De Vierkampers

Marjolein Versluis


groep 5a
De hordelopers

Elmy van der Hoek
groep 5b
De discuswerpers

Robbert Roskam, Manon Berkhout
groep 6
De kogelstoters

Leroy Silva Goncalves


groep 7
De marathonlopers

Ineke Molier
groep 8
De speerwerpers

Ezgi Macit

 

Onderwijsassistenten

Angelique OrieMichel van der Polder
Anne-Miek van der LooYeliz Cakmak

 

Directie en managementteam

 

Majorie van Dijk
directeur Kindcentrum
Jessica Raap
coördinator opvang
Manon Berkhout
coördinator middenbouw
Monique Rietdijk
intern begeleider en
coördinator onderbouw
Bianca Schoof
intern begeleider en
coördinator bovenbouw

 

Medewerkers met (ook) andere taken

 

Zsolt Gal
gymleerkracht

Jolanda Twaalfhoven
evenementenorganisator
Ineke Molier
cultuurcoördinator
Sultan Karatas
Globe specialist en leescoördinator


Rick Venmans
ICT-coördinator
Marinus Weerheim
administratie
Hafida Boufassil
conciërge

Dolly Verheul
huishoudelijke ondersteuning

 

Stagiaires

Naast stagiaires vanuit de PABO, hebben we ook stagiaires van het College VOS, het Albeda College en het Grafisch Lyceum. Wij zijn een erkend leerbedrijf van Calibris. Voor ons sportprofiel maken we, indien mogelijk, gebruik van stagiaires van sportopleidingen (Albeda College, Mondriaancollege, Zadkine).

De groepsleerkracht of pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het werk van de stagiaires.

Vrijwilligers

Regelmatig maken we gebruik van vrijwilligers die ons bijstaan met allerlei zaken.

Iedereen, die binnen ons kindcentrum regelmatig met kinderen werkt, moet een “Verklaring omtrent het Gedrag” inleveren.