Omgaan met ( vertrouwelijke) informatie

 

Algemene regel

Binnen het kindcentrum krijgt ieder te maken met informatiestromen.

Als professionals zorgen wij ervoor dat deze informatie kenbaar is bij ieder binnen de organisatie die daar van op de hoogte moet zijn én dat informatie niet verder gaat dan nodig is. “Nodig”omschrijven wij als informatie die een medewerker moet weten om een kind te begrijpen en hierdoor adequaat te kunnen begeleiden.

Ieder bij onze organisatie werkzaam heeft de verplichting de informatie binnen het kindcentrum te houden.

 

Wanneer wij spreken over kinderen/gezinnen doen we dat in een afgesloten ruimte, zodat derden niet mee kunnen luisteren. En alleen met personen waarvan de ouders vooraf van op de hoogte zijn gebracht en waarbij de ouders vooraf toestemming hebben gegeven.

 

Wanneer wij benaderd worden door derden om informatie te verstrekken( telefonisch of schriftelijk), zullen we altijd eerst de ouders benaderen met de vraag of zij hiermee akkoord gaan.

Dit geldt ook voor het verstrekken van papieren/digitale informatie naar derden.

 

Uitzondering op deze regel:

* Wanneer ouders of kinderen een medewerker van het kindcentrum in vertrouwen iets wil meedelen, zal de medewerker vooraf aangeven dat deze niet kan garanderen dat het niet gedeeld gaan worden met derden. Wanneer er sprake is van gevaar voor kinderen en/of ouders of er is sprake van misdaad/wetsovertredingen , zijn wij verplicht hier iets mee te doen.

* Wanneer de instantie die betrokken is bij het gezin al toestemming heeft om informatie op te vragen.

* Wanneer het gezin onder toezichtstelling staat.

* Het OKR wordt altijd verstrekt aan de ontvangende school. Ouders kunnen dit vooraf inzien.

 

Bewaren vertrouwelijke informatie:

Informatie wordt altijd opgeslagen in ons beveiligde systeem ParnasSys(onderwijs), waar ieder afhankelijk van zijn functie een bijbehorende bevoegdheid heeft.

Papieren informatie wordt opgeslagen in het papieren dossier dat wordt bewaard in een afgesloten kast.