De schooltijden
Maandag    08.45 – 15.00 uur
Dinsdag      08.45 – 15.00 uur
Woensdag  08.45 – 12.15 uur
Donderdag 08.45 – 15.00 uur
Vrijdag        08.45 – 15.00 uur

De deuren gaan om 8.30 uur open, dan kunt u uw kind(eren) binnen brengen, de pedagogisch medewerkster/leerkracht is in de groep om u te verwelkomen.

Overblijf
In het onderwijs blijven de kinderen over. Wij hanteren een continurooster. De ouders zorgen voor schoollunches. De medewerkers zorgen voor de begeleiding. Het overblijven is gratis! De pauzes vinden, afwisselend, plaats tussen 12.00-13.00 uur (30 minuten per groep).

Lees verder over ons onderwijs: