De groepen 1 en 2 van het basisonderwijs sturen gericht op ontwikkelingsstimulering (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De accenten liggen op taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling: de basis van het functioneren gedurende de schoolloopbaan. Geschoolde medewerkers werken, samen met de gemeente Vlaardingen, aan een goed aanbod.
In de peuter- en kleutergroepen wordt op een speelse manier geleerd, werkend vanuit hoeken (bv. themahoek, huishoek, bouwhoek, lees/schrijfhoek, zand/watertafel), werktafels en kringen.
Vanaf groep 3 werken we op een andere manier. Het directe instructiemodel speelt daar een belangrijke rol. In het directie instructiemodel wordt gewerkt van vanuit doel, voorkennis, 3 laagse instructie, zelfstandig werken en evaluatie/feedback. Hierdoor krijgen kinderen instructie en verwerkingsmogelijkheden op hun eigen niveau. Alle methoden die we gebruiken zijn hierop gericht.