Bij ons is iedereen welkom! Ons kindcentrum leidt op tot begrip en respect. Het kindcentrum is de samenleving in het klein, we zijn een afspiegeling van de samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening en overtuiging. Wij schenken aandacht aan de verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde richting. Er is aandacht en waardering voor verschillende opvattingen.

Als openbaar kindcentrum besteden we aandacht aan diverse levensbeschouwelijke, sociale en culturele oriëntaties en aan het ontwikkelen van waardering voor diversiteit. Lopende het jaar is er gericht aandacht in alle groepen voor Hindoeïsme, Christendom, Jodendom, Boeddhisme en Islam. Op deze manier komen diverse achtergronden aan bod.

Niet apart maar samen!
Vanaf groep 6 kunnen ouders hun kind mee laten doen aan lessen van verschillende richtingen vormingsonderwijs. Dit gebeurt buiten de groep