Binnen de kinderopvang wordt er gewerkt met mentoren. Elk kind heeft een vaste mentor, deze is het vaste aanspreekpunt voor de ouders. De mentor is verantwoordelijk voor de observaties, begeleiding en de verschillende gesprekken met de ouders. Uiteraard werkt de mentor nauw samen met de andere collega’s waar de kinderen mee te maken hebben.
Gezamenlijk draaien onderstaande pedagogisch medewerkster de opvang:

  • Vatan Karadavut
  • Angelique Orie
  • Neidy Silva
  • Ilse van de Berg
  • Jessica Raap (coördinator opvang)

De voor- en naschoolse opvang noemen wij De Pitstop.

De groep van de peuterspeelzaal noemen wij De ballonvaarders