Binnen de kinderopvang wordt er gewerkt met mentoren. Elk kind heeft een vaste mentor, deze is het vaste aanspreekpunt voor de ouders. De mentor is verantwoordelijk voor de observaties, begeleiding en de verschillende gesprekken met de ouders. Uiteraard werkt de mentor nauw samen met de andere collega’s waar de kinderen mee te maken hebben.
Gezamenlijk draaien onderstaande pedagogisch medewerkster de opvang:
Jerney de Koning
Sascha Veldmeijer
Gotty Windmüller
Radhana Baidjoesingh
Ansjela Lalaram
Vatan Karadavut
Soumia Adra

*Buitenschoolse opvang:
De pit stop

*Dagopvang De Wereldwijzer:
De duikertjes/snorkeltjes

*Peuterspeelzaal:
De ballonvaarders