Op IKC De Wereldwijzer is verschillende soorten kinderopvang mogelijk.

U kunt gebruik maken van:

  • peuterspeelzalen
  • dagopvang
  • voor-en.of naschoolse opvang

Voor meer informatie verwijs ik u naar het desbetreffende kopje onder ‘opvang’.

Zie hier alle nieuwsberichten: