Als kindcentrum werken we dagelijks met kinderen en ouders. Soms vermoeden we dat het bij gezinnen thuis niet goed gaat. Zorgen de ouders wel goed voor hun kinderen? Klopt die gekneusde arm wel bij de verklaring? Het is vaak niet eenvoudig signalen te interpreteren en te bepalen welke actie je moet ondernemen.

Daarom hebben we een protocol opgesteld dat we volgen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.